Poznaj naszą firmę

Funkcjonalność, dobre wykonanie oraz wygodę.

Euroita Sp. z o.o. powstała w roku 2006 i od lat z powodzeniem działa na rynku polskim. W roku 2015 została przejęta przez Grupę AMB.

W inwestycjach realizowanych przez naszą firmę szczególnie zwracamy uwagę na przemyślane rozwiązania funkcjonalne, wysoką jakość wykonania oraz komfort przyszłych użytkowników. Współpracujemy z najlepszymi architektami, dzięki czemu proponowane przez nas rozwiązania wyróżniają się niebanalnym designem oraz oryginalną formą. Przyjęta przez spółkę polityka produktu gwarantuje osiągnięcie jak najlepszego stosunku ceny do standardu i jakości wykonania.
Zakres działalności Spółki obejmuje również Facility Management.

Wysoko wykwalifikowana kadra inżynierska i zarządzająca oraz wieloletnie doświadczenie, pozwala nam dostosować ofertę do najbardziej wygórowanych oczekiwań a także spełnić najwyższe wymagania naszych klientów. Nasza strategia opiera się na stopniowym poszerzaniu grona Klientów jak również rozwijaniu portfolia naszych usług.

Zapraszamy do współpracy

Poznaj nasze Realizacje

_analizujemy

_inwestujemy

_wykonujemy

Poznaj nasze usługi

Usługi

01

Analiza projektów inwestycyjnych w obszarze nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych


analizujemy i oceniany wykonalność projektów inwestycyjnych. Wskazujemy zagrożenia dla powodzenia projektu.  Badamy i ich racjonalność z punktu widzenia ekonomicznego oraz technicznego. Sprawdzamy uwarunkowania formalno-prawne, możliwości realizacji w danej lokalizacji, dostępność mediów niezbędnych dla projektu.

02

Przygotowanie projektów inwestycyjnych w obszarze nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych


prowadzimy wszelkie prace koncepcyjno-projektowe mające na celu uzyskanie decyzji administracyjnych zezwalających na realizację inwestycji. Proponujemy optymalne rozwiązania techniczne oraz technologiczne.  Określamy celeprojektu oraz kryteria jego osiągnięcia.

03

Obsługa projektów inwestycyjnych w obszarze nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych


oferujemy kompleksową obsługę W Gotowych projektów inwestycyjnych na każdym etapie jego zaawansowania zarówno w obszarze formalno-prawnym,  projektowym jak i realizacyjnym.

04

Pełnienie funkcji inwestora zastępczego


oferujemy przyjęcie wszystkich obowiązków spoczywających na inwestorze, przygotowujemy inwestycje od strony formalnej, prawnej, projektowej.  Występujemy przed wszystkimi organami administracyjnymi, gestorami oraz innymi stronami postępowania.  Koordynujemy i prowadzimy prace budżetowe harmonogramowanie inwestycji kontraktowanie i przebieg realizacji.Nadzorujemy prawidłowość prowadzonych robót ich rozliczenie oraz czynności odbiorowe.  Rozliczamy inwestycje oraz doprowadzamy dopozwolenia na użytkowanie.

05

Optymalizacja gotowych projektów


analizujemy istniejące projekty pod kątem wymagań inwestora oceniamy ich efektywność, technologiczność jak również prawidłowość i poziom techniczny zastosowanych rozwiązań. Oceniamy koszt funkcjonowania zrealizowanego projektu, analizujemy zagrożenia osiągnięcia celu projektu.

06

Outsourcing zarządzania projektami inwestycyjnymi


przyjmujemy zlecenia na obsługę projektów inwestycyjnych charakterze Project Managera. Pełnimy funkcje koordynacyjne i zarządcze jak również pośredniczymy w kontaktach ze wszystkimi interesariuszami projektu.

07

Wspomaganie procesów decyzyjnych w projektach inwestycyjnych


doradzamy i wspomagamy procesy decyzyjne towarzyszące prowadzeniu projektów inwestycyjnych. Nasze analizy wielokryterialne pozwolą Ci podjąć optymalne decyzje dzięki którym uzyskane efekty będą odzwierciedleniem twoich wymagań.

grunty inwestycyjne

 


Jesteśmy zainteresowani gruntami na których dopuszczona jest zabudowa mieszkaniowa, zwłaszcza wielorodzinna, oraz usługowa.


Poszukujemy gruntów pod inwestycje mieszkaniowe i komercyjne. Jeżeli posiadasz taka nieruchomość, poinformuj nas o tym. Po analizie zaproponujemy rozwiązanie.


Jeżeli projekt spełnia nasze wymagania jesteśmy gotowi do współpracy. W obszarze naszych zainteresowań znajdują się również istniejące budynki wymagające modernizacji lub przebudowy.

Zobacz również domy i działki

Skontaktuj się z nami

Adres oferowanej nieruchomości

*
*

Dane oferenta

*
*
*
*

_planujemy

_zapraszamy

_inwestujemy

Zapraszamy do współpracy

Dla dostawców:

Przedstawiamy informacje o planowanych zamówieniach i zakupach materiałów i usług dla zarządzanych przez Euroita inwestycji.


Wszystkich dostawców zachęcamy do składania ofert. Zarejestrowanie się w naszej bazie dostawców spowoduje kierowanie do Państwa zapytań ofertowych w poszczególnych, wskazanych kategoriach.


Posiadamy wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze realizacji projektów inwestycyjnych zarówno w obszarze komercyjnym jaki mieszkaniowym.  Mając na uwadze ciągły rozwój, proponujemy współpracę na każdym polu prowadzonych przez nas projektów inwestycyjnych. Stale rozwijamy sieć naszych dostawców towarów i usług.


Dlatego pragniemy zaprosić Państwa Firmę do współpracy. Wierzymy, że solidna kooperacja zaowocuje wspólnymi korzyściami oraz stworzeniem i utrzymaniem oąwocnych relacji biznesowych.

Dla podwykonawców:

Zapraszamy do współpracy z Euroita Sp. z o. o. Kooperacja z nami to szansa na stabilny rozwój w oparciu o partnerskie zasady i jasne reguły. Euroita to pewny partner oraz ciekawe projekty. 


W naszym serwisie publikujemy informacje o aktualnie prowadzonych konkursach ofert. Zapisz się do naszego newslettera a będziesz powiadamiany o prowadzonym przez nas kontraktowaniu na bieżąco.

Skontaktuj się z nami:

*
*
*
Skontaktuj się z nami

Euroita Sp. z o.o.
zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Katowice – Wschód w Katowicach wydział
VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000251768;
kapitał zakładowy 6.765.000,00 zł
opłacony w całości,
NIP : 2050000670 REGON: 240205489


Siedziba spółki:

ul. Różanowicza 3/1
40-148 Katowice